Nieuwsupdate corona

Vrijdag 5 juni

Servé Hermans en Michel Sluysmans waren te gast in het programma Cultuur in Actie. Presentatrice Hanneke Groenteman interviewde hen over hoe he nu met ons gaat. Bekijk het interview hier.

Maastricht, 16 april 2020

STEUN VOOR TONEELGROEP MAASTRICHT

Gisteren maakte minister Van Engelshoven bekend dat het kabinet 300 miljoen euro extra beschikbaar stelt voor de culturele sector. Met deze steun worden culturele instellingen die van vitaal belang zijn voor de sector, waarbij Toneelgroep Maastricht met name wordt genoemd, door de financieel zware eerste maanden van de coronacrisis heen geholpen.

Toneelgroep Maastricht is blij met het signaal dat de minister hiermee heeft afgegeven. Hoewel de concrete uitwerking van haar handreiking op dit moment nog niet bekend is verwachten we dat de financiële schade die het gezelschap heeft opgelopen door het noodgedwongen annuleren van voorstellingen en activiteiten in ieder geval tot de zomer verlicht zal worden. 

Of deze injectie voldoende zal zijn is op dit moment moeilijk in te schatten. Er heerst nog steeds grote onzekerheid over de komende maanden. Het is bijvoorbeeld onzeker wanneer de theaters weer opengaan, welke theaters deze crisis doorstaan en welke niet. Ook de gevolgen die de 1,5 meter-samenleving heeft voor de theatersector is nog een vraagteken.

We zien het waardevolle gebaar van het kabinet dan ook als een belangrijke eerste stap. We hopen dat de lokale overheden volgen en naast de reeds genomen generieke maatregelen bereid zijn tot maatwerk.

De steun die we dagelijks van ons publiek ontvangen is hartverwarmend. Daarvoor spreekt het gezelschap zijn grote dank uit.

Lees ook Trouw:  'Extra geld voor noodlijdende cultuur is ‘een eerste stap voorwaarts
 Lees ook Volkskrant: ‘Een theatergezelschap dat geen theater meer kan maken, heeft geen bestaansrecht"
Lees ook De Limburger: "Toneelgroep Maastricht iets optimistischer na toegezegde steun minister"
Lees ook 1Limburg: "Toneelgroep blij met coronasteun: 'Maar onzekerheid blijft'"

===

Maastricht, 7 april 2020

Toneelgroep Maastricht in zwaar weer vanwege coronavirus

Toneelgroep Maastricht wordt hard geraakt door de gedwongen annuleringen van circa 130 voorstellingen en activiteiten die volgen op de maatregelen die de overheid treft rondom het coronavirus. Het gezelschap heeft ca 730.000 Euro aan gederfde inkomsten. Een tekort van 3,5 ton lijkt onafwendbaar. Het is onduidelijk vooralsnog of de kabinetsmaatregelen afdoende zijn voor het gezelschap om het hoofd boven water te kunnen houden.

Het water aan de lippen
Servé Hermans en Michel Sluysmans, directeuren Toneelgroep Maastricht: “Deze periode zou de drukste periode zijn in het bestaan van Toneelgroep Maastricht: er liepen maar liefst drie tourneeproducties en drie coproducties die tegelijk gespeeld zouden worden in Limburg, Nederland en België. Wij hebben de afgelopen jaren zeer ondernemend geproduceerd en dat keert zich nu tegen ons. Het inkomstenverlies bedraagt op dit moment ruim 7 ton. Trek daar de kosten vanaf die we nu niet maken, dan blijft onder aan de streep een tekort staan van 3,5 ton waarmee we afkoersen op een faillissement. Wij zijn naast de subsidies afhankelijk van inkomsten uit de kaartverkoop. Door het wegvallen van die inkomsten stijgt het water ons nu naar de lippen. De noodmaatregelen die nu getroffen worden door de diverse overheden helpen ons weliswaar om op de korte termijn de liquiditeit op orde te houden maar op de lange termijn komen we alsnog in de rode cijfers. Hierdoor starten we ongezond aan een nieuwe beleidsperiode en zal de nu opgelopen schade doorwerken in de komende seizoenen.”

Annuleringen
Toneelgroep Maastricht zou tot en met juni 2020 zes producties naar de theaters brengen. The Great Gatsby kan niet worden hernomen in het nieuwe theaterseizoen. Voor Jungfrau, de nieuwe productie van Wilfried de Jong en Wim Opbrouck, worden nieuwe speeldata gepland in het komende theaterseizoen. De familieproductie De geheime tuin is verplaatst naar de nieuwe kunstenplanperiode. Tenslotte zijn ook de coproducties met philharmonie zuidnederland (Noah Wildschut speelt Beethoven), met Het Laagland (klassenvoorstelling App je even voor mij) en met Musica Sacra (De vier heemskinderen) geannuleerd. Bezoekers die kaarten hebben gekocht, worden op de hoogte gebracht door de theaters over de te volgen procedure.

Lees ook artikel in NRC (7-4-20): https://www.nrc.nl/nieuws/2020/04/07/toneelgroep-maastricht-vreest-voor-voortbestaan-a3996113

Lees ook artikel in Volkskrant (15-4-20): https://www.volkskrant.nl/cultuur-media/een-theatergezelschap-dat-geen-theater-meer-kan-maken-heeft-geen-bestaansrecht~bee3db0f/

Mocht u een vrije gift willen doen, dan is dit ons rekeningnummer: NL08ABNA0448929414 (BIC: ABNANL2A) ten name van Stichting Toneelgroep Maastricht. Lees meer over doneren.

===

Maastricht, 23 maart 2020

Moeilijke tijden

Vrienden, we hopen dat het goed met jullie gaat in deze moeilijke tijden. Een dikke week geleden hebben wij de maatregelen van de overheid rondom het Coronavirus opgevolgd. De tournee van The Great Gatsby kwam abrupt tot stilstand in Rijswijk. Een paar dagen later zijn de repetities van Jungfrau gestopt en is het TGM team vanuit huis gaan werken. Afgelopen week hebben we overlegd, gerekend en gepraat. Zodra we nieuws hebben, laten we dat via social media, website en nieuwsbrieven aan jullie weten.

Wij zijn theatermakers. Ons hart gaat sneller kloppen als we samen plannen maken, repeteren, schrijven, ontwerpen, op tournee zijn, spelen, applaus horen en jullie na afloop ontmoeten.

De komende tijd staat dat allemaal stil, want veiligheid en gezondheid gaan voor alles.

Zorg goed voor elkaar. Tot snel,

TGM Team