Samenwerking TGM en Recoup B.V.

wo 7 jun ’23

Wellicht heeft u kennisgenomen van een artikel in NRC d.d. 2 juni 2023 omtrent de samenwerking tussen Toneelgroep Maastricht en Recoup BV in de productie Het was Zondag in het Zuiden. Naar aanleiding daarvan willen wij graag het volgende verklaren:

Toneelgroep Maastricht heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt. Ondanks gelijkblijvende subsidie-middelen en stijgende kosten is het publieksbereik van het gezelschap verviervoudigd, van 20.000 bezoekers in 2015 naar ruim 80.000 bezoekers in 2021, met een uitschieter tot zelfs 100.000 bezoekers in 2022. Het gezelschap heeft altijd wegen gezocht om relevante verhalen te blijven vertellen. Het is vanaf het begin ondernemend geweest en tot op de dag van vandaag gebleven en heeft middels samenwerkingen en co-productiepartners steeds nieuwe paden bewandeld om de publieksactiviteiten en het bereik te continueren, en waar mogelijk te vergroten. 

Deze ingeslagen weg resulteerde vorig jaar in de oprichting van Recoup BV, een experiment waarbij zelf het ondernemersrisico wordt gedragen en zodoende een maximale artistieke autonomie is geborgd. Recoup BV is met open vizier en in volle transparantie in het leven geroepen om grootschalige theatervoorstellingen mogelijk te maken waarbij de veiligheid en continuïteit van het gezelschap op de eerste plaats staan, en waarin publieke en private geldstromen transparant gevolgd kunnen worden.

Het experiment is tijdelijk. Het duurt een jaar - van 1 november 2022 tot 1 november 2023- om aan het einde van de rit, met het oog op de toekomst, te worden geëvalueerd door het gezelschap, zijn subsidiënten en stakeholders. Voor de duur van het experiment is Servé Hermans gevraagd terug te treden als directeur van Toneelgroep Maastricht om leiding te geven aan Recoup BV. 

Toneelgroep Maastricht en Recoup BV benadrukken dat Het was Zondag in het Zuiden een project is waarbij geen winst is begroot. Het doel van het experiment is om op een vernieuwende manier en als mogelijk voorbeeld voor elders in de sector de eerdergenoemde grootschalige voorstellingen op een verantwoorde wijze mogelijk te maken. Onderdeel van de afspraken is dat de lening die Toneelgroep Maastricht heeft verstrekt aan Recoup BV om Het was Zondag in het Zuiden mogelijk te maken, aan het einde van het project (inclusief rente) terugvloeit naar Toneelgroep Maastricht. Mochten er uit Het was Zondag in het Zuiden desalniettemin winsten voortvloeien, dan zullen die worden geherinvesteerd in culturele projecten in de regio die vallen binnen de doelstelling van een BIS-instelling en de missie en visie van Toneelgroep Maastricht. 

Theo Bovens (Voorzitter Raad van Toezicht Toneelgroep Maastricht)
Michel Sluysmans (Algemeen directeur Toneelgroep Maastricht)
Frans Hendrickx (Zakelijk leider Toneelgroep Maastricht)
Servé Hermans (Directeur Recoup BV)