Raad van toezicht, subsidiënten en partners

Raad van Toezicht
Jeroen Trienes, waarnemend voorzitter
Sacha Oerlemans, lid
John Monseweije, lid
Leo Swinkels, lid
Elise Lansu, lid
De Raad van Toezicht van TGM  is transparant over haar nevenactiviteiten, klik hier voor een overzicht.

Subsidienten
Toneelgroep Maastricht wordt structureel gesubsidieerd door:
Ministerie van OCW
Provincie Limburg
Gemeente Maastricht

Partners
Café Zuid
Cultura Nova
Het Laagland
Toneelacademie Maastricht
Via Zuid
philharmonie zuidnederland
Theater aan het Vrijthof
Parkstad Limburg Theaters
Maastricht Marketing
Muziekgieterij
Week in Week uit