Elise Lansu

Elise is lid van de Raad van Toezicht.

Elise bekleedt de volgende nevenfuncties:

Partner Delfin Executives – bezoldigd
Lid RvT Toneelgroep Maastricht – onbezoldigd
Lid Bestuur Businessclub Kamer van Gerlach - onbezoldigd
Lid MR Graaf Huyn College - onbezoldigd