John Monsewije

John is lid van de Raad van Toezicht.

Nevenfuncties:

Voorzitter College van Bestuur SVOPL - bezoldigd
Voorzitter RvT VluchtelingenWerk Zuid-Limburg - onbezoldigd
Lid RvT Toneelgroep Maastricht - onbezoldigd
Voorzitter RvT Relim - onbezoldigd
Lid Comité 75 jaar bevrijding Limburg - onbezoldigd
Lid Beroepenveldcommissie PBM en CM Zuyd Hogeschool - onbezoldigd