Jeroen Trienes

Jeroen is vicevoorzitter van de Raad van Toezicht.

Nevenfuncties:

Ondernemer – bezoldigd
Vicevoorzitter RvT Toneelgroep Maastricht - onbezoldigd