Odile Wolfs

Odile is voorzitter van de Raad van Toezicht.

Nevenfuncties:

Voorzitter RvT Toneelgroep Maastricht - onbezoldigd
Voorzitter RvT De Domijnen Sittard-Geleen - onbezoldigd
Voorzitter Stg. Jekerstudio Maastricht - onbezoldigd
Lid Vereniging Duits/Nederlands Jeugdwerk (IHK) Aken - onbezoldigd
Voorzitter Werkgroep Kunstweekend Rijckholt - onbezoldigd
Bestuur Supportersvereniging Koninklijke Harmonie Gronsveld - onbezoldigd
Comité van aanbeveling Ronald McDonald Kindervallei Valkenburg - onbezoldigd
Comité van aanbeveling Van Schaik Stichting Maastricht - onbezoldigd
Klachtencommissie Talent - onbezoldigd
Maatschappelijk Advies Orgaan (MAR) Staatsbosbeheer Limburg - onbezoldigd