Entreeprijzen voorstellingen in de Bordenhal

huisvoorstelling
Regulier € 16,00
Jongeren t/m 30 jaar € 10,00
Kumulus cursistenpas: € 2,- korting (zowel op reguliere tarief al op het jongerentarief)
BankGiroLoterij VIPkaart: € 14,00