Educatie voor iedereen

Publieksactiviteiten rondom de voorstellingen

Met educatie voor iedereen zoekt Toneelgroep Maastricht verbinding tussen de voorstelling en haar publiek, en tussen het theater en de stad waarin deze gevestigd is.

We maken het theater toegankelijk door middel van openbare repetities, video-inleidingen, live-inleidingen en een contextprogramma-activiteit per voorstelling.

Inleidingen en nagesprekken

Onze afdeling educatie wil het publiek graag intensief betrekken bij de voorstellingen.
Naar een voorstelling gaan kijken is een geweldige tijdsbesteding, maar hoeveel intenser beleef je dat als je vooraf al met de maker(s) kunt spreken en iets hoort over de geschiedenis van een klassieker, of wat de overwegingen en keuzes zijn geweest bij het maken van speciaal dat stuk? Of als je na de voorstelling direct al je vragen bij diezelfde maker(s) kwijt kunt? 
In veel schouwburgen worden inleidingen gegeven. Kijk bij het theater van jouw keuze of ook daar een inleiding is.

Openbare repetities

Tijdens de openbare repetities neem je als vlieg op de muur plaats in de zaal en zie je een stukje van de repetitie. De cast en crew doen gewoon hun werk en jij kunt daarnaar kijken.

contextprogramma's

Bij de meeste voorstellingen wordt een contextprogramma ontwikkelt om dieper in te gaan op één of meerdere thema's uit de voorstelling. 

Video-inleidingen

Geen tijd om naar een inleiding voorafgaan aan de voorstelling in het theater te gaan? We maken ook regelmatig video-inleidingen die je rustig thuis kunt bekijken. 

Visuele beperking

Regelmatig maken we onze voorstellingen toegankelijk voor voor mensen met een visuele beperking. Dit doen we samen met de stichting Komt het zien. 

"Op zondag 22 mei jl. zijn de leden met de begeleiders  van  de vereniging Zichtbaar naar de musical Dagboek van een Herdershond met audiodescriptie in het MECC te Maastricht geweest. Bij aankomst werd  er de mogelijkheid gegeven om de musical te kunnen volgen met behulp van  een koptelefoon met ontvanger. Tijdens de inleiding die we voor de voorstelling hadden en gepresenteerd werd door de Stichting Komt het Zien, werd er uitleg gegeven over audiodescriptie, een uitleg over hoe het decor eruit zag, de kostuums en men gaf informatie over de cast. Enkele kostuums mochten we ook aanraken. Actrice Angela Schijf (zij speelt de engelbewaarder) kwam ook nog  uitleg geven over haar kostuum en een aantal mochten haar kostuum voelen. Voor haar was dit ook de eerste musical met blinentolken. Wij kunnen  terugkijken op een onvergetelijk mooie dag en  zijn een unieke ervaring rijker." Bestuur vereniging Zichtbaar, 28-5-22

Coaching amateurgezelschappen

De amateurtoneelwereld en de wereld van het professionele toneel schuren langs elkaar, maar de uitwisseling van ervaringen en kennis is tot nu toe vrij beperkt. Toneelgroep Maastricht en het Toneelhuis LFA (de Limburgse koepelorganisatie voor amateurtoneel) zijn van mening dat het amateurveld en het professioneel theater elkaar veel te bieden hebben en slaan vanaf dit seizoen de handen ineen voor een bijzondere samenwerking. Toneelgroep Maastricht gaat de dialoog aan met het amateurveld en biedt waar mogelijk een steuntje in de rug. Heeft uw toneelgezelschap een concrete vraag? Neem dan contact op met Paul Slangen of Toneelhuis LFA.