Talentlab 2018

Residents #Talentlab2018

Wij zijn 7 jonge kunstenaars en werken een maand samen in isolement. We dagen elkaar uit om uit de eigen comfortzone te komen. Een in-disciplinair onderzoek naar jezelf en de ander.

Kunnen we uit onze discipline breken zonder onszelf te verliezen? Wanneer zijn we ons zelf, waar ligt de grens? Kunnen we samen tot één nieuwe kunstvorm komen? Bij zonsondergang onderzoeken we de schemerzone tussen de verschillende takken van kunst. En door het vervagen van de grens tussen toeschouwer en performer krijgen we allemaal een nieuwe kijkrichting.

Talent Lab 2018
Talent Lab is een nieuwe vorm en aanpak van talentontwikkeling, opgestart door Toneelgroep Maastricht en VIA ZUID, Limburgs talentmakelaar in de podiumkunsten.

In Talent Lab werken zeven jonge beloftevolle talenten uit de podiumkunsten een maand lang intensief en onder begeleiding samen. Ze hebben verschillende achtergronden in opleiding en kunstdiscipline. In een unieke en speelse setting verdiepen ze zich intensief in elkaars kunstenaarschap. Ze experimenteren samen om zo het eigen talent verder te verkennen en hun kunstenaarschap verder te ontwikkelen. Doel van Talent Lab is dat makers elkaar inspireren en zich aan elkaar kunnen spiegelen. 

Talent Lab is een ontwikkeltraject en geen maaktraject. Daarmee ligt de nadruk op het proces, de ontmoeting tussen de verschillende makers en niet op een voltooide voorstelling. De veelbelovende talenten leren in deze discipline-overstijgende setting van elkaars methodes, technieken en werkwijze. 

Onder begeleiding van Paul Slangen (dramaturg Toneelgroep Maastricht) en Saartje Hoogland (creatief producent VIA ZUID) werkt dit collectief een maand samen, van 26 maart tot 21 april 2018. De makers stellen zich graag voor aan de buitenwereld om hun verworven inzichten en opgedane ervaringen te delen. Daarom zijn er ter afsluiting van de Talent Lab periode, na de ‘speeltuin-tijd’, presentaties van het collectief op vrijdag 20 en zaterdag 21 april 2018 in de Bordenhal in Maastricht.

 20 - 21 april 2018

Onderdeel van

CREDITS

Makers: Abel Enklaar, Brendan Gijzen, Mami Izumi, Nienke Nasserian, Sam Scheuermann, Petronella Torin, Sien Vanmaele
Begeleiding: Saartje Hoogland, Paul Slangen
Coproductie: Toneelgroep Maastricht, Via Zuid