Talentlab 2022

Van 24 oktober t/m 26 november 2022 vindt in Maastricht de zesde editie van Talentlab plaats, het talentontwikkelingpsproject van Toneelgroep Maastricht en VIA ZUID – Talentontwikkeling podiumkunsten Limburg. Voor deze editie is Talentlab opnieuw onderdeel van het internationale modefestival FASHIONCLASH. 

In Talentlab werken jonge beloftevolle professionele talenten uit de podiumkunsten vijf weken lang intensief samen om hun kunstenaarschap verder te ontwikkelen. Onder begeleiding van Paul Slangen (dramaturg Toneelgroep Maastricht) en Joost Segers (artistiek ontwikkelaar VIA ZUID) gaan zij het experiment aan en laten zij zich inspireren door elkaar én door de mode.  Samen werken zij toe naar een eindresultaat dat op zaterdagmiddag 26 november getoond zal worden in het LABgebouw aan de Lage Frontenweg 2 in Maastricht. 

 

Talentlab

Talentlab is een nieuwe vorm van talentontwikkeling, in 2017 opgestart door Toneelgroep Maastricht en VIA ZUID. In Talentlab werken elk jaar zeven of acht jonge beloftevolle kunstenaars vijf weken intensief en onder begeleiding samen. De groep bestaat uit een mix van acteurs, muzikanten, componisten, vormgevers, performers en beeldend kunstenaars die nieuwsgierig zijn naar elkaars werkwijze en methodiek. Inspiratie ligt namelijk vaak in het nog onbekende van de ander.

Talentlab hanteert daarom de zogenaamde ‘Open Vorm’ waarin procesmatig met elkaar gewerkt wordt en het resultaat voor iedere deelnemer op voorhand niet te voorspellen is. 

Elke kunstenaar wordt uitgenodigd zijn of haar methodiek kenbaar te maken aan de andere leden van de groep. Door vervolgens in duo’s en trio’s aan kleine presentaties te werken, vindt op organische wijze een praktische uitwisseling plaats. Hierdoor ontwikkelt elke kunstenaar zich binnen zijn of haar eigen discipline en ontstaan tegelijkertijd verrassende resultaten. 

Deze resultaten worden aan het eind van de periode gecomponeerd gepresenteerd voor een publiek. De ene keer tijdens FASHIONCLASH, de andere keer tijdens Museumnacht Maastricht.

Springplank voor jonge podiumkunstenaars
Toneelgroep Maastricht en VIA ZUID zijn ervan overtuigd dat het stimuleren en ondersteunen van jong talent essentieel is voor de toekomst van de podiumkunst. Het is belangrijk dat podiumkunstenaars die aan het begin staan van hun carrière in staat worden gesteld werk te maken en de ruimte krijgen elkaar creatief en kritisch te voeden. De afgelopen vijf edities is gebleken dat dankzij Talentlab de kansen en mogelijkheden voor nieuwe podiumtalenten groeien. Er ontstonden diverse duurzame samenwerkingen tussen oud-deelnemers en velen hebben dankzij Talentlab een volgend stapje richting een succesvolle loopbaan in de podiumkunsten kunnen zetten.

26 november 2022

Onderdeel van:
Talentlab

Credits

Julina Bezold vormgever/scenograaf
Steff Geelen schrijver/spoken word
Marleen Hendrickx performer/maker/danser
Boris de Klerk geluidstechnicus/componist/performer
Roman Nieuweboer Performancekunstenaar vanuit de Beeldende Kunst
Lieke van der Vegt performer/belevingstheater/beeldend maker
Rosa Vrij beeldend kunstenaar/architectuur

Joost Segers artistiek ontwikkelaar VIA ZUID
Paul Slangen dramaturg Toneelgroep Maastricht
Koos Mekel technische ondersteuning

Talentab 2022 is mede tot stand gekomen dankzij de steun van FASHIONCLASH, Fonds Podiumkunsten, Provincie Limburg en Gemeente Maastricht.

Bekijk onze thema's