Publiekswerking

Publieksactiviteiten rondom de voorstellingen

Met publiekswerkingsactiviteiten zoekt Toneelgroep Maastricht verbinding tussen de voorstelling en haar publiek, en tussen het theater en de stad waarin deze gevestigd is. Naast verdieping en context geeft publiekswerking ons de kans om met een groter en breder publiek in contact te komen. 

Inleidingen en nagesprekken

Onze afdeling publiekswerking wil het publiek graag intensief betrekken bij de voorstellingen.
Naar een voorstelling gaan kijken is een geweldige tijdsbesteding, maar hoeveel intenser beleef je dat als je vooraf al met de maker(s) kunt spreken en iets hoort over de geschiedenis van een klassieker, of wat de overwegingen en keuzes zijn geweest bij het maken van speciaal dat stuk? Of als je na de voorstelling direct al je vragen bij diezelfde maker(s) kwijt kunt? 
In veel schouwburgen worden inleidingen gegeven. Kijk bij het theater van jouw keuze of ook daar een inleiding is.

Openbare repetities

Kom kijken bij de repetities van Dagboek van een Herdershond! Op dinsdag 29 maart (volzet) en dinsdag 5 april (nog enkele plaatsen) om 14.00 uur organiseren we openbare repetities in De Bordenhal, Plein 1992-15 in Maastricht.
Tijdens de openbare repetities krijg je een kijkje achter de schermen van ons theatergezelschap. Als vlieg op de muur neem je plaats in de zaal en ben je aanwezig bij het repetitieproces. De cast en crew doen gewoon hun werk en jij kunt daarnaar kijken. 
Wil je erbij zijn? Stuur een mailtje naar eva@toneelgroepmaastricht.nl

contextprogramma's

Podcast bij Broken Winged Bird
Naar aanleiding van Broken Winged Bird gingen onderzoeker Mieke Kirkels en theatermaker Timen Jan Veenstra met elkaar in gesprek over Afro-Amerikaanse soldaten die tijdens de Tweede Wereldoorlog meevochten aan de zijde van de geallieerden. Een podcast in de serie Limburgs Verleden van LGOG en SHCL. Beluister de podcast hier.

Video-inleidingen

Geen tijd om naar de inleiding te gaan? We maken ook regelmatig video-inleidingen die je rustig thuis kunt bekijken. 

Engelse boventiteling
Regelmatig worden onze theatervoorstellingen in het Engels boventiteld. Dit wordt aangegeven bij de voorstellingen. 

Coaching amateurgezelschappen
De amateurtoneelwereld en de wereld van het professionele toneel schuren langs elkaar, maar de uitwisseling van ervaringen en kennis is tot nu toe vrij beperkt. Toneelgroep Maastricht en het Toneelhuis LFA (de Limburgse koepelorganisatie voor amateurtoneel) zijn van mening dat het amateurveld en het professioneel theater elkaar veel te bieden hebben en slaan vanaf dit seizoen de handen ineen voor een bijzondere samenwerking. Toneelgroep Maastricht gaat de dialoog aan met het amateurveld en biedt waar mogelijk een steuntje in de rug. Heeft uw toneelgezelschap een concrete vraag? Neem dan contact op met Paul Slangen of Chantal Boosten van Toneelhuis LFA.