Raad van Toezicht Nevenactiviteiten

Theo Bovens
Voorzitter van de Raad van Toezicht

Nevenfuncties:
Voorzitter Kansfonds
Lid Raad van Toezicht Hogeschool Zuyd
Lid Raad van Toezicht Stichting Democratie, Recht en het Vrije Woord
Voorzitter Jan en Clara Nijssen Stichting
Lid bestuur Stichting Kanunnik Salden/de Nieuwenhof

John Monseweije
Lid van de Raad van Toezicht

Nevenfuncties:
Voorzitter RvT VluchtelingenWerk Zuid-Limburg - onbezoldigd
Lid RvT Toneelgroep Maastricht - onbezoldigd
Voorzitter RvT Relim - onbezoldigd
Lid Comité 75 jaar bevrijding Limburg - onbezoldigd

Leo Swinkels
Lid van de Raad van Toezicht

Nevenfuncties:
President of Pleta (Platform European Theatre Academies) - onbezoldigd
Bestuurslid Stg. Jekerstudio Maastricht - onbezoldigd
Bestuurslid Stichting talentenfonds Maastricht – onbezoldigd
Lid adviescommissie van Sociaal Fonds Podium Kunsten (SFPK) - onbezoldigd

Elise Lansu
Lid van de Raad van Toezicht

Nevenfuncties:
Partner Delfin Executives – bezoldigd
Lid RvT Toneelgroep Maastricht – onbezoldigd
Lid Bestuur Businessclub Kamer van Gerlach - onbezoldigd
Lid MR Graaf Huyn College - onbezoldigd