Leden van de mecenassen van Toneelgroep Maastricht

Dit zijn de mecenassen van Toneelgroep Maastricht:

Mevr. M. van der Ham-Sips en Dhr. J. van der Ham
Jan en Til Smeets

Hiernaast is er 1 mecenas die anoniem wenst te blijven.