Entreeprijzen voorstellingen in de Bordenhal

De entreeprijzen van voorstellingen in De Bordenhal variëren per productie. 


Entreeprijzen De vier heemskinderen (mei 2020)
Regulier: € 15,00
Jongeren t/m 29 jaar: € 12,50
Studenten Toneelacademie Maastricht: € 5,00